ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η πνευματική Κυθρέα Έκδοση Δήμου Κυθρέας Λευκωσία 2019 Επιμέλεια: Δρ Κωνσταντίνος Γιάλουκας Χρυσόθεμις Παπακωνσταντίνου Στοιχεία έκδοσης: Μορφή: Χαρτόδετο Σελίδες: 238 Διαστάσεις: 171 x 235 x 17 mm Ημερ. Έκδοσης: Δεκέμβριος 2019 Γλώσσα: Ελληνική ISBN: 978-9963-2309-1-4 Περιγραφή: Στον τόμο αυτό περιέχονται οι μελέτες που παρουσίασαν έντεκα διαπρεπείς ομιλητές στο Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο του Δήμου Κυθρέας, το οποίο … Continue reading ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ