ΝΕΑΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθρέας

Διοργανώθηκε ψες με επιτυχία για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθρέας και με τη συνεργασία όλων των Οργανωμένων Συνόλων της Κυθρέας, Αιμοδοσία στο Οίκημα του Σωματείου ΠΑΟΚ στο Στρόβολο (μέχρι τώρα διοργανωνόταν από τα Σωματεία ΠΑΟΚ και ΧΥΤΡΟΙ), όπως έχει ήδη από καιρό δημοσιοποιηθεί.

Στην Αιμοδοσία παρέστησαν για στήριξη της όλης προσπάθειας ο Δήμαρχος και Δημοτικοί Σύμβουλοι Κυθρέας, τα μέλη της Επιτροπής Αιμοδοσίας που όρισε ο Δήμος, Πρόεδροι και Μέλη Σωματείων της Κυθρέας και άλλοι φίλοι.

Για ένα τέτοιο φιλάνθρωπο και θεάρεστο έργο κανένας δεν μπορεί ποτέ να είναι ικανοποιημένος με το όποιο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό κι όλοι έδωσαν την υπόσχεση να συμβάλουν ώστε να διευρυνθεί ο κύκλος των αιμοδοτών στις επόμενες αιμοδοσίες (βασικά 2 κάθε χρόνο)!