ΝΕΑ

ΝΕΑΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθρέας

Διοργανώθηκε ψες με επιτυχία για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Δήμου Κυθρέας και με τη συνεργασία όλων των Οργανωμένων...