ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Εκδόθηκαν τα Πρακτικά του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου

Η σειρά εκδόσεων του Δήμου Κυθρέας και ειδικότερα για τα Επιστημονικά Συνέδρια που διοργανώνει, εγκαινιάστηκε το 2016 με την έκδοση των Πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου του με τίτλο: Χύτροι-Κυθρέα: Χιλιάδες χρόνια Ιστορίας, Πολιτισμού και Προσφοράς (Λευκωσία 2015). Φέτος έρχεται να συμπληρωθεί με έναν εξίσου πολύτιμο για μας συλλογικό τόμο, που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου του Δήμου με...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ