ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Από την τουρκική εισβολή: το παραδείσιο τοπίο σε κρανίου τόπο

Του Πέτρου Στυλιανού, στο Ελεύθερη Κυθρέα τ. 86-87, 2006. Στ' ακρόχειλα της χαραγής η Αθηνά φυτεύει βερυκοκιές -χρυσομηλιές στα κυπριώτικα-...
1 2 3
Page 1 of 3