ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε γνωστοποιήσεις του Εφόρου Εκλογής Λευκωσίας  που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/4/24,  για την ημερομηνία  και τους  τόπους  υποβολής υποψηφιοτήτων (25/4/24) , καθώς και την ημερομηνία της ψηφοφορίας για τις Δημοτικές Εκλογές, τις Εκλογές Μελών Σχολικών Εφορειών και τις Εκλογές Προέδρου Συμβουλίου Επαρχιακού Οργανισμού Λευκωσίας.

Γνωστοποίηση 1

Γνωστοποίηση 2