ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων

Ο Δήμος Κυθρέας προς συμμόρφωση με τη νέα πολιτική για προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) σας ζητά όπως μας ενημερώσετε ΑΝ ΔΕ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ τα μηνύματά μας. Τηλ. 22 438956 (εργάσιμες ώρες) ή email dimoskythreas@cytanet.com.cy