Άγαλμα στεφανηφόρου θεού που φέρει στο αριστερό χέρι πουλί. Ασβεστόλιθος. Βρέθηκε στο ιερό του Απόλλωνα στη Βώνη. Ελληνιστική περίοδος. Συλλογή Κυπριακού Μουσείου, αρ. ευρ. Ε 511.


 

 

 

 

Άγαλμα Πτολεμαίου άρχοντος. Ασβεστόλιθος. Βρέθηκε στο ιερό του Απόλλωνα στη Βώνη, 2ος αιώνας π.Χ. Συλλογή Κυπριακού Μουσείου.


 

Αυτοκράτορας Σεπτήμιος Σεβήρος (145-211μ.Χ.). Ορείχαλκος. Ο αυτοκράτορας παριστάνεται σε υπερφυσικό μέγεθος (2,8μ.) γυμνός με αθλητικό σώμα. Αποτελεί το μοναδικό μεγάλων διαστάσεων χάλκινο άγαλμα που έχει ανακαλυφθεί στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Βρέθηκε το 1928 από γεωργό στην περιοχή Κυθρέας και κατατεμαχίσθηκε βάσει υποψίας ότι μέσα του έκρυβε θησαυρό. Το θρυμματισμένο άγαλμα αποκτήθηκε τελικά από το Κυπριακό Μουσείο και το 1940 συντηρήθηκε και αποκαταστήθηκε. Σήμερα εκτίθεται στο Κυπριακό Μουσείο στην Αίθουσα Σεπτήμιου Σεβήρου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα του Μουσείου.