• Αθλητικός Σύλλογος Κυθρέας «Οι Χύτροι», 50 χρόνια προσφοράς (1957-2007). Ιστορικό λεύκωμα, Λευκωσία 2007.
 • Χρίστος Αρτεμίου, Η επόμενη μέρα. Περιμένουν τον ήλιο να φέξει, Λευκωσία: Εκδόσεις Επιφανίου 2007.
 • Κωνσταντίνος Γιάλουκας (επιμ.), Πρακτικά Α΄ Επιστημονικού Συνεδρίου «Χύτροι-Κυθρέα: Χιλιάδες Χρόνια Ιστορίας Πολιτισμού και Προσφοράς», Λευκωσία: Δήμος Κυθρέας, 2016.
 • Κωνσταντίνος Γιάλουκας (επιμ.), Πρακτικά Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου «Η πνευματική Κυθρέα», Λευκωσία: Δήμος Κυθρέας, 2019.
 • Κώστας Ζ. Γιαννός, Το αρδευτικό σύστημα και οι τριανταδύο νερόμυλοι της Κωμόπολης Κυθρέας Κύπρου: λαογραφική και ιστορική μονογραφία, Αθήνα 1997.
 • Κώστας Ζ. Γιαννός, Το ξυλόκαρρο και το ξυλαλέτρι στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην κωμόπολη της Κυθρέας: λαογραφική και ιστορική μονογραφία, Αθήνα 1999.
 • Κώστας Γραικός, Νέο χωριό Κυθραίας (αγαπημένη πατρίδα), Λευκωσία 2010.
 • Χρυσούλα Ελευθερίου, Διαδρομή ζωής. Κυθρέα-Λευκωσία, Λευκωσία 2006.
 • Γεώργιος Κοκής, ΚεφαλόβρυσοςΠαιδική ποιητική συλλογή, Λευκωσία 1992.
 • Γεώργιος Κοκής, Ζωοδότρα Κυθρέα, της ζωής νερομάνα. Λευκωσία 1999.
 • Γεώργιος Κοκής, Ο επίσκοπος Χύτρων Άγιος Δημητριανός και η Παρθενομάρτυς Αγία Μαρίνα. Εικόνες από τη ζωή και το έργο τους σε ποιητικό λόγο με διαλογική μορφή. Λευκωσία: Μαΐστωρ 2010.
 • Γιάννης Κυπρή, Κώστας Οικονομίδης, +Χρήστος Δημητρακόπουλος, Οι νερόμυλοι της Κύπρου, Λευκωσία: Εν τύποις 2022. Ανάτυπο: Οι νερόμυλοι του Κεφαλόβρυσου της Κυθρέας, Λευκωσία: Δήμος Κυθρέας, 2024.
 • Χρίστος Κ. Λαμπρίας, Νέο Χωριό Κυθρέας. Γενέθλια γη – οι ρίζες μας, Λευκωσία 2017.
 • Δώρα Μιχαήλ-Ανδρέου, Κοιτώντας προς το φως, Λευκωσία 2018.
 • Γιάννης Ορφανίδης, Κυθρέα, ο τόπος μου. Οι οικογένειες, ο τόπος, η εισβολή και άλλα περιστατικά. Σειρά: Ελληνομνήμων 16, Λευκωσία: Ακτή, 2010.
 • Γιάννης Ορφανίδης, Κυθρέα, ο τόπος μου. Τόμος Β΄, Εκκλησίες, γειτονιές και άνθρωποι. Τα χρόνια της ΕΟΚΑ και άλλα. Σειρά: Ελληνομνήμων 17, Λευκωσία: Ακτή, 2010.
 • Γιώργος Ορφανίδης, Τόπος μαρτύρων. Η εμπειρία της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην περιφέρεια Κυθρέας. Μελέτη. Σειρά: Ελληνομνήμων 12, Λευκωσία: Ακτή, 2008.
 • Νίκος Ορφανίδης (επιμ.), Κυθρέα Χαρίεσσα, Σειρά: Ελληνομνήμων 5, Λευκωσία: Ακτή 2002.
 • Νίκος Ορφανίδης, Ο τόπος της Κυθρέας. Αφιερωματικό λεύκωμα, Λευκωσία: Ακτή, 2008.
 • Νίκος Ορφανίδης (επιμ.), Άγιος Δημητριανός Επίσκοπος Χύτρων, Σειρά: Ελληνομνήμων 21, Λευκωσία: Ακτή, 2014.
 • Νίκος Ορφανίδης, Ο ναός των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στην Κυθρέα, Λευκωσία: Ακτή, 2016, σσ.  38.
 • Νίκος Ορφανίδης & Λουκάς Ορφανίδης, Αφιέρωμα στον Π.Α.Ο.Κ. Κυθρέας. Πενήντα χρόνια (1962-2012). Λευκωσία, 2012.
 • Γιώργος Πετάσης, Η κωμόπολη της Κυθρέας. Ιστορική, αρχαιολογική, πολιτιστική και λαογραφική επισκόπηση, Λευκωσία 1992.
 • Στυλιανός Γ. Πετάσης, Ο θρυλικός Πενταδάκτυλος. Θρύλοι, Ιερά, Παραδόσεις, Χλωρίδα, Πανίδα, Γητειές, Τραγούδια, Ιστορίες, Παραμύθια, Λευκωσία 2010.
 • Στυλιανός Γ. Πετάσης, Ματωμένα χώματα, τιμημένα ηρωικά ράσα. Συρκανιά-Χαρδακιώτισσα. Ιστορικά -Οικογένειες. Αναμνήσεις από τα παλιά, Λευκωσία 2016.
 • Στυλιανός Γ. Πετάσης, Άγιος Δημητριανός Επίσκοπος Κυθρέας, Λευκωσία 1981 και β΄ βελτιωμένη έκδοσις, Λευκωσία 2017.
 • Στυλιανός Γ. Πετάσης, Βίος πέντε Αγίων Επισκόπων Επισκοπής Χύτρων-Κυθρέας, Λευκωσία 2018.
 • Ανθή Πέτσα-Σαββίδου, Κυθρέα, η της Χρυσίδος περιήγησις. Οδοιπορικό, Λευκωσία: ΜΑΜ, 2014.
 • Χριστόδουλος Πέτσας, Κυθρέας Κάτοπτρον. Πενήντα μελέτες για την Κωμόπολη και την Περιοχή Κυθρέας, Λευκωσία: Προσφυγικό Σωματείο Ελέυθερη Κυθρέα, 2021.
 • Κωνσταντίνος Σπυριδάκις, «Κυθρέα ή Κυθραία;» στο Μελέται, Διαλέξεις, Λόγοι, Άρθρα τόμ. Α΄: Ἱστορικοφιλολογικαὶ Μελέται καἰ Διαλέξεις, μέρος Γ΄, Λευκωσία 1974, 269-71.
 • Χατζησοφοκλής Χατζηνικόλας, Άπαντα, Λευκωσία: Προσφυγικό Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα, 2018.
 • Χαράλαμπος Χοτζάκογλου & Ιωάννης Ηλιάδης (επιμ.), Κατάλογος Έκθεσης «Κυθρέα, η γη των Χύτρων. Αρχαιότητες, Κειμήλια και Θησαυροί», Λευκωσία: Δήμος Κυθρέας & Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών, 2016.
 • Χατζησοφοκλής Χατζηνικόλας, Άπαντα, Λευκωσία: Προσφυγικό Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα, 2018.
 • Σάββας Π. Χριστίδης, Κυθραία. Η πράσινή μας κοιλάδα, Λευκωσία 2003.
 • Κώστας Γ. Χώπλαρος, Ενθυμήματα από την Κυθραία, Λευκωσία 1983.