ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βράβευση αρίστων αποφοίτων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κυθρέας

Ο Δήμος και η Σχολική Εφορεία Κυθρέας διοργανώνουν όπως κάθε χρόνο την καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης αρίστων αποφοίτων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για το σχολικό έτος 2019-2020, στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι συγκέντωσαν τελική βαθμολογία 18,5/20 και άνω και κατάγονται από την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Κυθρέας (Κυθρέα, Παλαίκυθρο, Τραχώνι, Βώνη, Έξω Μετόχι, Νέο χωριό) και δεν είχαν δηλώσει τον τόπο καταγωγής τους κατά την εγγραφή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως επικοινωνήσουν με τις Γραμματείες των σχολείων τους για να δώσουν τις σχετικές πληροφορίες το ταχύτερο.

Δήμος Κυθρέας

13/10/2020