ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δήλωση Εγγραφής ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ανηλίκου στο Πιστοποιητικό Γέννησης

Ενημερώνουμε τους Πρόσφυγες Δημότες των Κατεχόμενων Δήμων αλλά και γενικότερα όλο τον προσφυγικό κόσμο, ότι για εγγραφή της προσφυγικής ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ των ανήλικων παιδιών τους στο Πιστοποιητικό Γέννησης θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο που μπορούν να βρουν και ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Έντυπο θα πρέπει να υπογραφεί και από τους δύο γονείς καθώς και από πιστοποιούντα υπάλληλο ή Κοινοτάρχη. Ακολούθως θα πρέπει να υποβληθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση της Επαρχίας όπου γεννήθηκε το παιδί.

Έντυπο Δήλωσης εδώ

Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων

Ιούλιος 2023