Δρ. Πέτρος Μ. Καρεκλάς – Δήμαρχος Κυθρέας

Μάριος Ζαμπακίδης – Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Έλληνας – Μέλος Δ.Σ.

Μιχάλης Παναγή – Μέλος Δ.Σ.

Μιχάλης Σαλαφώρης – Μέλος Δ.Σ.

Ευαγγελία Παυλίδου Μιχαήλ – Μέλος Δ.Σ.

Σπύρος Χ’’Γιακουμής – Μέλος Δ.Σ.

Μάριος Ιωάννου – Μέλος Δ.Σ.

Σωτήρης Θεράποντος – Μέλος Δ.Σ.