ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγκαινιάστηκε η Αίθουσα πολλαπλής χρήσης “ΚΥΘΡΕΑ”

Εγκαίνια σήμερα της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης “ΚΥΘΡΕΑ” στην Αμμοχώστου 20Γ (απέναντι από τα προσωρινά Γραφεία του Δήμου Κυθρέας στην Παλιά Λευκωσία) από τον απερχόμενο Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρα Κώστα Χαμπιαούρη. Η ανακαίνιση αυτής της Τ/Κ αποθήκης, που μας παραχωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε κατορθωτή με τη στενή συνεργασία του Δήμου μας με τη Σχολική Εφορείας Λευκωσίας κυρίως, το γειτονικό μας Δημοτικό Σχολείο Αγίου Κασσιανού και ασφαλώς το ΥΠΠΑΝ. Τώρα θα μπορεί ν’ αξιοποιείται τόσον από το Δημοτικό Σχολείο όσον και το Δήμο μας για τις ανάγκες τους. Με την ευκαιρία της αποχώρησης του φίλου Υπουργού από το ΥΠΠΑΝ για ν’ αναλάβει άλλα καθήκοντα, του απονείμαμε αναμνηστική πλακέτα και εκδόσεις του Δήμου μας!