ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ

Ανακοινώνεται ο διορισμός με δοκιμασία της κας Χρυσόθεμης Παπακωνσταντίνου στην πιο πάνω θέση από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.  Η επιλογή έγινε κατόπιν αυστηρής διαδικασίας γραπτών εξετάσεων που διεξήγαγε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και προφορικών που διεξήγαγε 5μελής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση την τελική αξιολόγηση των υποψηφίων που κλήθηκαν στην προφορική εξέταση.

Η νέα Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Κυθρέας είναι κάτοχος πρώτου Πτυχίου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και δευτερεύοντος στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, καθώς και μεταπτυχιακού στην Αρχαία Ιστορία του ίδιου Πανεπιστημίου, με θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής σχετιζόμενο με τους Αρχαίους Χύτρους.  Έχει επίσης αξιόλογη συγγραφική δραστηριότητα και άλλες μετεκπαιδεύσεις και σχετικές εμπειρίες.

Δήμος Κυθρέας

10 Ιουλίου, 2020