ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κενή θέση Δημοτικού Γραμματέα

Ο Δήμος Κυθρέας ανακοινώνει ότι γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα (Κλ. Α4-7 (ii), σύμφωνα με το εγκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dimoskythreas@cytanet.com.cy ή ν’ αποσταλούν στη διεύθυνση του Δήμου:

Δήμαρχο Κυθρέας, Τ.Θ. 29636, 1721 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 2:30 μ.μ. Η σχετική αίτηση να συνοδεύεται από σύντομο αλλά περιεκτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Γ.