ΝΕΑΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Μετάβαση στον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2019 η μετάβαση Αντιπροσωπείας του Δήμου με επικεφαλής τον Δήμαρχο δρα Πέτρο Καρεκλά στον Άγιο Ανδρόνικο Κυθρέας όπου έχουν αρχίσει οι εργασίες για την Α΄ φάση αναστήλωσης και αποκατάστασής του. Η μετάβαση έγινε με πρόσκληση της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς η οποία και διέθεσε λεωφορειάκι, γι’ αυτό το σκοπό. Παρόντες ήταν οι δύο Συμπρόεδροι της Επιτροπής Τάκης Χατζηδημητρίου και Ali Tuncay καθώς και άλλοι αξιωματούχοι και λειτουργοί της. Μας εξηγήθηκε επιτόπου από τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε το έργο, η πορεία των εργασιών της Α΄ φάσης και απαντήθηκαν δικά μας ερωτήματα. Ελπίζουμε με τη στενή συνεργασία όλων μας να μην αργήσει πολύ ο χρόνος της ολικής αποκατάστασης του Ναού ο οποίος στον παρελθόν ήταν ένα κόσμημα τόσον για την Κυθρέα όσον και ευρύτερα. “Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός”!