ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΛΟΣ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΙΣ 9.6.24

Η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων καλεί τον προσφυγικό μας κόσμο όπως προσέλθει μαζικά στις κάλπες στις 9 Ιουνίου 2024 για ν’ ασκήσει το ιερό δικαίωμα της ψήφου στις πολλαπλές εκλογές.

Το δημοκρατικό αυτό καθήκον κάθε πολίτη καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό για τους Εκτοπισμένους μας, ιδιαίτερα για την εκλογή των αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Κατεχόμενους Δήμους και Κατεχόμενες Κοινότητες, γιατί έτσι δίνεται το μήνυμα πως ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ την κατεχόμενη γη μας, δηλώνουμε την ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας και της νομιμότητας, καθώς και ότι καταδικάζουμε τις παρανομίες που έχουν στο μεταξύ επισυμβεί!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ
15 Μαΐου, 2024