Πρόεδρος:
Περσεφόνη Λάμπρου Χριστοδούλου
τηλ: 99 685190 | e-mail: persoula@cytanet.com.cy


Ο Όμιλος Γυναικών Περιοχής Κυθρέας ιδρύθηκε το 1992 με έδρα τη Λευκωσία. Έχει αναπτύξει πλούσια πολιτιστική, κοινωνική, καλλιτεχνική, πνευματική και εθνική δράση και οι κύριοι στόχοι του είναι:

(1)    Η προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας και της ιστορίας της Κυθρέας και της γύρω περιοχής και η διατήρηση και μεταβίβαση τούτων στην Νέα Γενιά.
(2)    Η επικοινωνία και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των γυναικών της Κυθρέας και των γυναικών της περιοχής, καθώς και η συνεργασία  με συνδέσμους και οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν σκοπούς και στόχους όμοιους ή παρόμοιους με εκείνους του Ομίλου μας.
(3)    Η συμβολή του Ομίλου στην ενδυνάμωση του αγώνα της πατρίδας μας για δίκαιη λύση το εθνικού μας προβλήματος.
Οι στόχοι αυτοί  υλοποιούνται μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικά τσάγια, εκδρομές ηλικιωμένων, συνεστιάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, αντικατοχικές  πορείες  κ.ά.

Τον Οκτώβρη του 1993 ο Όμιλος  αδελφοποιήθηκε με τον Συντονιστικό Φορέα Γυναικείων Οργανώσεων Ρεθύμνου και από τότε υπάρχει μια ουσιαστική συνεργασία με ανταλλαγή εκδηλώσεων, επισκέψεων και άλλων δραστηριοτήτων.

Στεγάζεται  στο Οίκημα ΧΥΤΡΙΩΝ ΓΑΙΑ στην  οδό Γρανικού 39, στην Παλια Λευκωσία, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή. Διοικείται από 17μελές Δ.Σ.