Η πνευματική Κυθρέα

Έκδοση Δήμου Κυθρέας
Λευκωσία 2019

Επιμέλεια:

Δρ Κωνσταντίνος Γιάλουκας
Χρυσόθεμις Παπακωνσταντίνου

Στοιχεία έκδοσης:

Μορφή: Χαρτόδετο
Σελίδες: 238
Διαστάσεις: 171 x 235 x 17 mm
Ημερ. Έκδοσης: Δεκέμβριος 2019
Γλώσσα: Ελληνική
ISBN: 978-9963-2309-1-4

Περιγραφή:
Στον τόμο αυτό περιέχονται οι μελέτες που παρουσίασαν έντεκα διαπρεπείς ομιλητές στο Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο του Δήμου Κυθρέας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 3 Νοεμβρίου 2018. Η πρώτη ενότητα του Συνεδρίου περιέλαβε εισηγήσεις σχετικές με την αγιολογική παράδοση, την εκπαίδευση, τις τέχνες και τα παραδοσιακά επαγγέλματα στην Κυθρέα, ενώ η δεύτερη ενότητα αφιερώθηκε σε προσωπογραφίες σημαντικών προσωπικοτήτων της Κυθρέας στους τομείς των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.

Περιεχόμενα:

Στέφανος Ευθυμιάδης
Άγιος Δημητριανός Επίσκοπος Χυτρίδων:
Επίσκεψη στον Βίο του και στη Μεσαιωνική Κύπρο

Νίκος Ορφανίδης
Δυο αγιολογικά οδοιπορικά και δυο αντίστοιχα
παλαιά ταξιδιωτικά της Κυθρέας

Αντιγόνη Ηρακλείδου
Η εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Αποικιοκρατίας:
Η περίπτωση της Κυθρέας

Σταυρούλα Σταυράκη Ζάχου
Η εκπαίδευση στην Κυθρέα από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας: Πηγή πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης

Ανθή Πέτσα Σαββίδου
H Κυθρέα του 20ού αιώνα:
Εργάτες της τέχνης, του πνεύματος και της παράδοσης

Κωστής Κοκκινόφτας
Ο λόγιος εκκλησιαστικός συγγραφέας
Χαρίλαος Παπαϊωάννου (1881-1954) και το έργο του

Νίκη Χριστοδούλου
Ιωάννης Περδίος (1981-1930): Η ζωή και το έργο του

Μαρία Παντζιαρή
Ελένη Χρήστου: Πτυχές του εκπαιδευτικού
και φιλανθρωπικού της έργου

Πέτρος Παπαπολυβίου
Ο νομικός και λογοτέχνης
Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης (1903-1978)

Μαρία Μιχαηλίδου
O λογοτέχνης Πέτρος Στυλιανού

Φώτιος Αρ. Δημητρακόπουλος
Η Κυθρέα στο λογοτεχνικό έργο του Νίκου Ορφανίδη

Δείτε επίσης:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ