ΝΕΑΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προχωρεί το έργο “Ευαγόρας”

Στο Δημαρχείο Λατσιών έδωσαν ραντεβού το πρωί της Δευτέρας (06/03/23) οι Δήμαρχοι της Κύπρου, για να υπογράψουν δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά το κοινό πληροφοριακό σύστημα που ετοιμάζεται για τους Δήμους της Κύπρου με την προσονομασία «Ευαγόρας».

Το σύστημα «Ευαγόρας» είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα εγκατασταθεί σε όλους του Δήμους και θα μηχανογραφήσει όλες τις διαδικασίες και λειτουργίες των Δήμων που τρέχουν μέχρι σήμερα όπως θέματα διοίκησης, θέματα αλληλογραφίας, αρχείου, έκδοσης και διαχείρισης των αδειών, πληρωμή τελών και φορολογίας.

Η μία συμφωνία σχετίζεται με τους υπεύθυνους επεξεργασίας και υπογράφηκε μεταξύ της Ένωσης Δήμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στα συστήματα των Δήμων. Η δεύτερη συμφωνία αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων και υπογράφηκε μεταξύ της Ένωσης Δήμων και της Κοινοπραξίας του αναδόχου που ανέλαβε την ετοιμασία του συστήματος. Πρόκειται για συμφωνίες που καθορίζουν τους ρόλους όλων των μερών, τις υποχρεώσεις τους στη διαχείριση των δεδομένων, με απώτερο σκοπό να προληφθούν τυχόν ζητήματα ασφάλειας και διαρροής δεδομένων.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί, πλέον, αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων, ως εκ τούτου όλες οι λεπτομέρειες που άπτονται της συγκεκριμένης πτυχής λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους. Το έργο «Ευαγόρας» βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης των λειτουργιών, ενώ μέχρι στιγμής έχουν αναπτυχθεί περίπου οι μισές λειτουργικές διαδικασίες του συστήματος. Μέσα στο επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του Ιούλη του 2023, θα ολοκληρωθεί η ανάπτυξη όλων των λειτουργιών του συστήματος.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι το τέλος του έτους θα γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις λειτουργίες και τις αρχές του συστήματος, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε όλους τους Δήμους, με απώτερο σκοπό τον Ιούνιο του 2024, να ξεκινήσει η λειτουργία του νέου συστήματος. Μέχρι τότε θα έχουν μεταφερθεί και επεξεργαστεί τα υφιστάμενα δεδομένα των Δήμων στο σύστημα «Ευαγόρας».

Το εν λόγω έργο αναμένεται να επηρεάσει θετικά τους δημότες σε δύο, κυρίως, επίπεδα. Το πρώτο μέρος είναι η ηλεκτρονική διεκπεραίωση με τους Δήμους σε ένα επίπεδο πάρα πέρα από την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών. Με τον «Ευαγόρα» οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, όπως και τα παράπονα και τις ερωτήσεις τους. Την ίδια ώρα, ο δημότης θα είναι πλέον σε θέση να πληρώσει τις φορολογίες σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου και να αντικατασταθεί το ταμείο.

Μια άλλη πτυχή, η οποία αφορά τον Δήμο, αλλά έχει θετικό αντίκτυπο και στους δημότες, αφορά στη γρήγορη διεκπεραίωση των διαδικασιών καθώς όλες οι πληροφορίες θα βρίσκονται σε ένα σύστημα και θα μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή όλα τα τμήματα για την εξέλιξη των πραγμάτων. Συνεπώς, θα υπάρχει ενημέρωση για όλα τα ζητήματα και έτσι θα βελτιωθούν οι χρόνοι όσον αφορά την εξέταση αιτήσεων και τις απαντήσεις που λαμβάνουν για αυτές οι δημότες.

Ένωση Δήμων Κύπρου
8 Μαρτίου 2023