Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας

Πρόεδρος: Σπύρος Χατζηγιακουμή

Αντιπρόεδρος: Μάριος Ζαμπακίδης

Γραμματέας: Νάσια Θεράποντος

Βοηθός Γραμματέας: Μιχαέλλα Γεωργίου

Ταμίας: Αναστάσης Σαλαφώρης

Μέλος: Στυλιανός Στυλιανίδης

Μέλος: Χρήστος Ζαμπακίδης

Μέλος: Μιχαέλλα Γεωργίου

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ


Βρείτε εδώ το έντυπο εγγραφής μέλους