Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας

Πρόεδρος: Μάριος Ζαμπακίδης (Αντιδήμαρχος)

Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Χατζηγιακουμή

Γραμματέας: Σόφη Καλογήρου

Βοηθός Γραμματέας: Μιχαέλλα Γεωργίου

Ταμίας: Χρίστος Ζαμπακίδης

Μέλος: Αλέξανδρος Ορφανίδης

Μέλος: Σπύρος Χατζηγιακουμή (μέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρία Γιαννού, Γιάννης Κακαρής, Ανδρέας Ιακώβου

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΡΕΑΣ


Βρείτε εδώ το έντυπο εγγραφής μέλους