Σχολική Εφορεία Κυθρέας 2017-2021

Πρόεδρος

Βασίλης Βασιλειάδης,  99 849029

Αντιπρόεδρος

Ευαγγελία Παυλίδου Μιχαήλ, 99 629318

Μέλη

Αθηνά Κολιού

Αλεξάνδρα Κακαρή

Σπύρος Χ’’Γιακουμής

Κώστας Χ’’Γιακουμής

Κλεάνθης Καλλής

Χρυστάλλα Κολιού

Νίκος Κανικλίδης

Κυριάκος Έλληνας

Μιχάλης Σαλαφώρης