Σχολική Εφορεία Κυθρέας 2017-2024

Πρόεδρος
Βασίλης Βασιλειάδης,  99 849029

Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία Παυλίδου Μιχαήλ, 99 629318

Μέλη
Αθηνά Κολιού
Αλεξάνδρα Κακαρή
Σπύρος Χ’’Γιακουμής
Κώστας Χ’’Γιακουμής
Κλεάνθης Καλλής
Χρυστάλλα Κολιού
Νίκος Κανικλίδης
Κυριάκος Έλληνας
Μιχάλης Σαλαφώρης