ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Κυθρέας

Στις 4 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης «Κυθρέα», απέναντι από τα Γραφεία του Δήμου Κυθρέας στη Λευκωσία, Γενική Συνέλευση Νέων της Κυθρέας και επίσημη σύστασή τους σε Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Κυθρέας.

Οι εκλεγέντες καταρτίστηκαν τελικά σε Σώμα για διετή θητεία ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος: Μάριος Ζαμπακίδης (Αντιδήμαρχος)
  • Αντιπρόεδρος: Ειρήνη Χατζηγιακουμή
  • Γραμματέας: Σόφη Καλογήρου
  • Βοηθός Γραμματέας: Μιχαέλλα Γεωργίου
  • Ταμίας: Χρίστος Ζαμπακίδης
  • Μέλος: Αλέξανδρος Ορφανίδης
  • Μέλος:  Σπύρος Χατζηγιακουμή (Mέλος Δημοτικού Συμβουλίου)

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρία Γιαννού, Γιάννης Κακαρής και Ανδρέας Ιακώβου.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος και ακόμα ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Κυθρέας ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο σχετικό Καταστατικό το οποίο ενέκρινε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.

Τακτικά Μέλη στο Συμβούλιο Νεολαίας δύνανται να εγγραφούν οποτεδήποτε όσοι νέοι έλκουν την καταγωγή τους από την Κυθρέα (τουλάχιστον ο ένας γονέας εκ Κυθρέας) και το επιθυμούν, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση εγγραφής, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τον Δήμο Κυθρέας ή από τα Μέλη του Συμβουλίου ή ηλεκτρονικά από την Ιστοσελίδα του Δήμου Κυθρέας: www.kythrea.com. Δικαίωμα εγγραφής έχουν άτομα ηλικίας 15 μέχρι 35 ετών.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

15 Οκτωβρίου, 2019