Χώρος:

Ο Γάμος τελείται στα προσωρινά γραφεία του Δήμου Κυθρέας στη Λευκωσία (Αμμοχώστου 37).

Λειτουργός τέλεσης γάμων:

Τους γάμους τελεί ο Δήμαρχος Κυθρέας.

Απαιτούμενα έγγραφα:

  • Δελτία ταυτότητας
  • Ένορκος Δήλωση ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι άγαμοι/διαζευγμένοι/χήροι και ελεύθεροι παντός δεσμού γάμου ή αρραβώνα.
  • Βεβαίωση ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν τελέσει πολιτικό γάμο στη Δημοκρατία με βάση τον Περί Γάμου νόμο 104(Ι) Άρθρο 31(Ι). (όπου ισχύει).
  • Αντίγραφο διαζυγίου (όπου ισχύει).
  • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν έντυπο (Ειδοποίηση Γάμου), το οποίο θα παραλάβουν από τον Δήμο Κυθρέας.

Το πιστοποιητικό Γάμου εκδίδεται αυθημερόν κατόπιν τακτοποίησης των οφειλόμενων πληρωμών, υπογραμμένο από το νυμφευμένο ζεύγος, τον λειτουργό Γάμου και τους δύο μάρτυρες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλ: 22 438956

Μαίρη Κωνσταντινίδου