ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ (Τ.Ε.Κ) στηρίζει κυρίως άπορους και πάσχοντες συνδημότες μας. Το Τ.Ε.Κ. δέχεται εισφορές τόσον σε κηδείες προσφιλών τους  προσώπων όσον και γενικά είτε εις μνήμην θανόντων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.