ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΥΘΡΕΩΤΩΝ (Τ.Ε.Κ) δημιουργήθηκε με σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη προς δυσπραγούντες Κυθρεώτες πρόσφυγες.  Μέσα από διάφορους οικονομικούς πόρους όπως εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα αλλά και εισπράξεις από πωλήσεις βιβλίων ή άλλου υλικού, το ΤΕΚ διενεργεί σε τακτική βάση δαπάνες και προσφέρει οικονομική βοήθεια και στήριξη σε άπορους και πάσχοντες συνδημότες μας με γνώμονα την αγάπη και την αλληλεγγύη. Το Τ.Ε.Κ. δέχεται εισφορές τόσον σε κηδείες Κυθρεωτών όσον και γενικά είτε εις μνήμην θανόντων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Σημ.: Λόγω νομικών αναγκών, το ΤΕΚ θα μετονομασθεί σε «Ίδρυμα Αλληλεγγύης Κυθρεωτών» (ΙΑΚ), μέσα από δυστυχώς πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται και βρίσκονται υπό εξέλιξη, με τη βοήθεια δικηγορικού γραφείου.