Ο Δήμαρχος Κυθρέας, Δρ. Πέτρος Μ. Καρεκλάς, ασκώντας τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 46(η) του Περί Δήμων Νόμου, τελεί Πολιτικούς Γάμους στα προσωρινά γραφεία του Δήμου Κυθρέας στη Λευκωσία εφόσον:

• Ένας εκ των μελλονύμφων είναι εγγεγραμένος Κυθρεώτης στους εκλογικούς καταλόγους ή ένας εκ των γονιών του/της.

• Ένας εκ των μελλονύμφων είναι καλά γνωστός στο Δήμαρχο ή Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν την τέλεση του πολιτικού γάμου για τον απαραίτητο έλεγχο, εκτός αν πρόκειται για κάτι το κατεπείγον.

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ
Τηλ.: 22 – 438956
Φάξ: 22 – 438955
Email: dimoskythreas@cytanet.com.cy