ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες Παν/μίου FREDERICK προς αποφοίτους με καταγωγή εκ Κυθρέας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ο Δήμος Κυθρέας ενημερώνει τους δημότες του ότι το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω υποτροφίες σε αποφοίτους που έλκουν την καταγωγή τους από την Κυθρέα.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για το 1ο έτος φοίτησης.

1. Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Α. Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
Β. Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99/20.
Γ. Οκτώ (8) μερικές υποτροφίες για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99/20.

2. Υποτροφίες για απόφοιτους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα (η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από ειδική επιτροπή):
Α. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
Β. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

*Από το δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι 9/8/2018 στον Δήμο Κυθρέας, Τ.Θ. 29636, 1721 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected].
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22 438956.