ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες Παν/μίου FREDERICK προς αποφοίτους με καταγωγή εκ Κυθρέας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ο Δήμος Κυθρέας ενημερώνει τους δημότες του ότι το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει τις πιο κάτω υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες αποφοίτους των ακαδημαϊκών ετών 2017-18 και 2018-19 που έλκουν την καταγωγή τους από την Κυθρέα.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για το 1ο έτος φοίτησης.

1. Υποτροφίες βάσει επίδοσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Α. Δύο (2) ολικές υποτροφίες διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
Β. Τέσσερις (4) υποτροφίες 50% των διδάκτρων για απόφοιτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99/20.
Γ. Οκτώ (8) μερικές υποτροφίες για αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99/20.

2. Υποτροφίες σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια (η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από ειδική επιτροπή):
Α. Μία (1) υποτροφία που θα καλύψει το 20% των διδάκτρων.
Β. Δύο (2) υποτροφίες που θα καλύψουν το 10% των διδάκτρων.

*Από το δεύτερο έτος σπουδών οι φοιτητές διατηρούν το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι 9/8/2019 στον Δήμο Κυθρέας, Τ.Θ. 29636, 1721 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στο e-mail: dimoskythreas@cytanet.com.cy.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 22 438956.