ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Στις 3 Νοεμβρίου το Β΄ Επιστημονικό Συνέδριο

Ο Δήμος Κυθρέας διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου το Β΄ Επιστημονικό του Συνέδριο με θέμα «Η Πνευματική Κυθρέα»,...