ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψήφιση νόμου για κατεχόμενες περιουσίες

Ενημερώνουμε τους δημότες μας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει πρόσφατα ψηφίσει τροποποίηση του Περί Πολιτικής Δικονομίας νόμου ώστε να μην είναι δυνατή η πώληση με τη διαδικασία της εκτέλεσης, ούτε η εγγραφή δικαστικής απόφασης στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο, ούτε η παράταση υφιστάμενης εγγραφής στο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο, αναφορικά με ακίνητο ιδιοκτησίας του εκ δικαστικής αποφάσεως οφειλέτη το οποίο βρίσκεται σε μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές και η οποία εγγραφή καθιστά το ακίνητο εγγύηση για αποπληρωμή του χρέους.

Διαβάστε εδώ τον τροποποιητικό νόμο.

Διαβάστε εδώ την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Διακιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για την πρόταση νόμου “Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022».